CONSULTA DE AUTENTICIDADE DE CERTIFICADOS

* Para a consulta de autenticidade utilize o código impresso no rodapé do certificado.
 

* Considerar letras maiúsculas e minúsculas para a consulta.